Laimėk el. parduotuvę 2023Laimėk el. parduotuvę 2023 

Kodėl elektroninė parduotuvė privalo turėti taisykles?

Paskelbtas: 2022-04-10
Kodėl elektroninė parduotuvė privalo turėti taisykles?

Elektroninės parduotuvės taisyklės, kaip ir privatumo politika, yra būtinas elektroninės parduotuvės dokumentas, nepriklausomai nuo to, kuo yra prekiaujama (fizinėmis prekėmis, ar skaitmeniniu turiniu ar paslaugomis). Taisyklės privalo būti patalpintos elektroninėje parduotuvėje pagal įstatymų reikalavimus, jas taip pat turėsite pateikti mokėjimo paslaugų teikėjams, norėdami įsidiegti mokėjimų sąsają.

Kokia taisyklių paskirtis?

Taisyklės yra sutartis tarp elektroninės parduotuvės valdytojo (prekių, turinio ar paslaugų pardavėjo) ir pirkėjo. Jos nustato tvarką, pagal kurią pirkėjai elektroninėje parduotuvėje perka, gali ar negali grąžinti prekes ar atsisakyti sutarties, kaip tai gali padaryti, ir pan. Kadangi dažniausiai elektroninės parduotuvės yra skirtos vartotojams (tai yra, fiziniams asmenims, kurie perka su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), jos kartu yra ir būdas įgyvendinti verslininko pareigas vartotojų teisių apsaugos srityje.

Kas turi būti numatyta taisyklėse?

Pagal Civilinio kodekso reikalavimus elektroninės parduotuvės valdytojas vartotojams turi pateikti šią informaciją:

  • pardavėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, buveinės ar gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, tarp jų elektroninio pašto adresas;
  • apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarka;
  • teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes (14 dienų taisyklė) bei jos įgyvendinimo tvarka, atvejai, kai grąžinimas negalimas (svarbu žinoti, kad jeigu pardavėjas neinformuoja pirkėjų apie teisę per 14 dienų grąžinti prekes (atsisakyti sutarties), tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių nuo prekių gavimo dienos);
  • prekės garantija, pirkėjo teisės.

Jeigu vykdoma reglamentuojama veikla ar ją vykdant privaloma turėti specialius leidimus ar pažymėjimus (pavyzdžiui, maisto tvarkymo pažymėjimą, fitosanitarinį pažymėjimą ar pan.), apie tai turi būti informuojama elektroninėje parduotuvėje, todėl tokia informacija taip pat gali būti talpinama taisyklėse.

Nurodytas informacijos sąrašas nėra baigtinis, čia nurodyta tik pagrindinė informacija. Visos informacijos sąrašą galima rasti Civilinio kodekso 6.228(6) straipsnyje, taip pat atskirais atvejais reikėtų žiūrėti ir kitus teisės aktus, priklausomai nuo prekių ar paslaugų rūšies, veiklos specifikos.

Kuo skiriasi taisyklės, jeigu parduodamas skaitmeninis turinys?

Jeigu elektroninėje parduotuvėje siūlote skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, elektronines knygas, žurnalus ar kitus leidinius, muzikinius kūrinius, įrašytus mokymus ar seminarus, kuriuos pirkėjas atsisiunčia arba prie kurių gauna prieigą, kitus atsisiunčiamus ar internete peržiūrimus audio ar video failus, atsisiunčiamą programinę įrangą ir pan., vartotojų teisės (pavyzdžiui, teisė atsisakyti sutarties, grąžinti prekes, reikalauti pašalinti trūkumus) yra reguliuojamos ir įgyvendinamos skirtingai. Dėl šių priežasčių ir skaitmeninio turinio elektroninei parduotuvei taikomos taisyklės skiriasi.

Vartotojai turi teisę grąžinti nuotoliniu būdu (internetu) pirktą skaitmeninį turinį per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, išskyrus atvejus, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties. Todėl svarbu žinoti, kad:

  • Pagal Civilinio kodekso reikalavimus, verslininkas skaitmeninį turinį turi pateikti vartotojui nedelsdamas po sutarties sudarymo, nebent šalys susitaria kitaip. Tai reiškia, kad jeigu skaitmeninis turinys nėra pateikiamas iškart, apie tai būtina aiškiai informuoti internetinėje svetainėje ir aprašyti taisyklėse. Taip pat tokiu atveju turite aiškiai aptarti vartotojų teisę atsisakyti sutarties ir turite grąžinti vartotojui pinigus, kai šis tokią teisę įgyvendina.
  • Jeigu skaitmeninį turinį ar prieigą prie jo vartotojas gauna iškart po sutarties sudarymo, turite įgyvendinti vartotojo išankstinį aiškų sutikimą ir pripažinimą, kad, pradėjus skaitmeninio turinio teikimą, jis praras teisę atsisakyti sutarties. Tai turėtų būti aiškiai aptarta elektroninės parduotuvės taisyklėse, taip pat toks sutikimas ir pripažinimas turi būti pateiktas prieš užsakymo pateikimą (pavyzdžiui, įdiegiant papildomą „varnelę“ prieš užsakymo pateikimą), bei apie tokį sutikimą ir pripažinimą turi būti nurodoma sutarties patvirtinime (pavyzdžiui, elektroniniame laiške, kurį siunčiate pirkėjui, patvirtindami atliktą užsakymą). 
  • Jeigu skaitmeninį turinį ar prieigą prie jo vartotojas gauna neiškart po sutarties sudarymo, tačiau greičiau nei per 14 kalendorinių dienų, turėsite įgyvendinti abi aptartas pareigas.

Jeigu Jūsų skaitmeninis turinys yra skirtas ne vartotojams, o verslo subjektams, tai turite aiškiai nurodyti. Skaitmeninį turinį perkantys juridiniai asmenys, o taip pat fiziniai asmenys, kurie perka ne vartojimo, o su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais (pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis projektuotojas perka projektavimo programinę įrangą arba profesinius video mokymus), neturi teisės atsisakyti sutarties.

Kaip pasirengti elektroninės parduotuvės taisykles ar iš kur jas gauti?

Rekomenduojame nekopijuoti iš kitos elektroninės parduotuvės, kadangi padarytumėte bent dvi klaidas:

  • Pirma, kopijuodami, pažeistumėte asmens, kuris tą dokumentą kūrė, autorių teises. Kopijuojant be autoriaus leidimo, kaip ir kito kūrinio atveju, yra pažeidžiamos autoriaus teisės. Taigi taip darant, galima sulaukti reikalavimo nutraukti neteisėtus veiksmus, o gal ir padengti nuostolius.
  • Antra, „pasiskolinęs“ dokumentą, asmuo negali būti tikras, kad tas dokumentas tiks būtent jam, ir ar jis bendrai yra teisingas (gal konkurentas jį parašė neteisingai, o gal taip pat „pasiskolino“?).

Elektroninės parduotuvės taisyklės bus tinkamos tik tada, jeigu atitiks faktinę situaciją, bus pritaikytos konkrečiam verslui. Tai nereiškia, kad jos turi būti labai sudėtingos, priešingai – jos gali būti parašytos labai paprastai, tačiau turi atitikti konkrečią situaciją ir verslo modelį.

Patikimas būdas susikurti elektroninės parduotuvės taisykles pagal teisės aktų reikalavimus, jūsų poreikius ir nepažeidžiant kitų asmenų teisių – Glimstedt dokas. Šio įrankio pagalba internetu, greitai ir už nedidelę kainą galima susikurti savo veiklai pritaikytas elektroninės parduotuvės taisykles arba, vietoje vieno dokumento, du atskirus dokumentus: elektroninės parduotuvės prekių pirkimo taisykles ir prekių grąžinimo taisykles. Jeigu siūlote paslaugas arba skaitmeninį turinį (pavyzdžiui, e-knygas, nuotolinius mokymus ir pan.), galite susikurti Skaitmeninio turinio pirkimo taisykles.

Jums taip pat naudinga susipažinti su informacija apie kokybiškų prekių grąžinimą bei apie vartotojų teises, įsigijus nekokybišką prekę, o jeigu siūlote paslaugas ar skaitmeninį turinį, - su vartotojų teisėmis, susijusiomis su skaitmeninio turinio įsigijimu.

Su kodu: Verskis15 (galioja iki 2023-12-31) suteikiama 15 proc. nuolaida visiems Glimstedt doko kategorijos  „Internetinės svetainės dokumentai“ dokumentams.

Šį straipsnį parengė advokatų kontora Glimstedt. Ši informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikoma teisine konsultacija. Jeigu turite teisinių klausimų, rekomenduojame kreiptis individualios teisinės konsultacijos.