Prekių kortelės

Jeigu nerasite reikiamos pagalbos - rašykite mums į pagalba@verskis.lt

Prekių kortelės

Prekių kortelės - tai papildoma funkcija, kuri skirta vaizduoti skirtukams prie prekių. Pavyzdžiui: prekės aprašymas, grąžinimas, pristatymas, dydžių lentelė ir t.t. Ši informacija tinka daugeliui prekių todėl, kad nereikėtų jos kurti ar kopijuoti daug kartų, galite turėti daug kortelių. Tokiu būdu, kortelės sukuriamos, o vėliau prie prekių galima pasirinkti, kurios kortelės galioja būtent tai prekei.

NAUJOS PREKIŲ KORTELĖS KŪRIMAS

Katalogas > Prekių kortelės matysite savo sukurtas prekės korteles, tai pat galėsite redaguoti, ištrinti arba sukurti naują prekės kortelę.

  • Sukurti naują tekstinę kortelę - spaudžiate, jeigu norite sukurti naują prekių kortelę.

Naujame atsidariusiame lange užpildote jums reikiamą informaciją.

Pilnas aprašymas - jūsų tekstas, kuris bus atvaizduojamas kortelėje ir bus matomas pirkėjams.

1 Pavadinimas - matomas pirkėjui viešai.

2 Pavadinimas matomas tik administratoriui - pavadinimas matomas administracinėje dalyje ir pirkėjams nėra publikuojamas.

PREKIŲ KORTELĖS ATVAIZDAVIMO VIETA

  • Atskiroje kortelėje - aprašymas bus atvaizduojamas atskiroje prekių kortelėje.
  • Prekės aprašymo pabaigoje - jūsų norimas tekstas bus atvaizduojamas iš karto po prekės aprašymu.

Globali kortelė - pažymėjus šį punktą, kortelė bus priskirta visoms prekėms automatiškai. Ji gali būti tiek, kaip atskiras tabas, tiek prekės aprašymo apačioje.

PREKIŲ KORTELIŲ VALDYMAS

Atsidarę prekę, dešiniajame stulpelyje susirandate: Prekės kortelės

Atsidariusiame lange jūs matysite visas jūsų sukurtas prekių korteles. Kortelę prekei galite priskirti pažymėję varnele.

PASTABA! Prekių kortelės, kurios yra pažymėtos ir jų fonas yra pilkas, negalite atžymėti, nes tai reiškia, kad prekių kortelė yra Globali kortelė.

Kiekvienai prekei jūs galite sukurti ir individualią kortelę jeigu ši kortelė bus naudojama tik tai vienai prekei.