Migracija prie GA4 (Google Analytics 4)

Jeigu nerasite reikiamos pagalbos - rašykite mums į pagalba@verskis.lt

Migracijai reikės:

  1. Sukurti ir sukonfigūruoti GA4 paskyrą
  2. Sukurti ir sukonfigūruoti GTM (Google Tag Manager)
  3. Patalpinti sukurtų ir sukonfigūruotų paskyrų ID verskis.lt parduotuvės nustatymuose

Galimi 2 variantai:

  1. Migracija iš esamo Google Analytics 3 (UA-). Naudojamas, kai turima prieiga ir jau kaupiama statistika
  2. Naujo GA4 profilio kūrimas - naujai parduotuvėi arba kai nera prieigos prie esamo UA analytics

Darbų eiga:

1 Dalis – sukuriame GA4 profilį, gauname ID, kuris bus naudojamas konfigūravimui ir į kurį bus siunčiami duomenis apie pardavimus.

Prisijungiame prie Google Analytics, adresu https://analytics.google.com/analytics/

Esamajame lange paspaudžiame „Go to Setup Assistant“

Spaudžiame „get started“

Spaudžiame „Create and Continue“ arba uždėjus varnelę „Create Property

Spaudžiame „Go to your GA4 property“

Naujajame lange matome „setup assistant“. Mums reikia gauti GA3 ID, kurį nurodysime GTM ir verskis.lt savitarnoje. Tam, kad jį gauti, kairiajame stulpelyje parenkame punktą „data streams“

„Data streams“ lange parenkame paskutinį punktą – WEB ir paspaudžiame ant profilio, norint pamatyti ID

Mums reikės Analytics ID, kuris prasideda „G-xxxxxx“. Jį reikia nukopijuoti ir išsaugoti.

2 Dalis – Google Tag Manager konfigūravimas

Sukuriame Google Tag Manager paskyrą (jeigu ji nebuvo sukurta anksčiau): prisijungiame adresu https://tagmanager.google.com ir sukuriame naują Google Tag Manager profilį Google Tag Manager pajungimas

Profilyje mums reikės GTM ID, kurį reikia išsaugoti, kad vėliau įvesti el. parduotuvės nustatymuose. ID rodomas viršutiniame dešiniajame kampe, prasideda „GTM-

Dabar reikia sukurti „Tags“, kurių pagalba bus registruojami pardavimai ir informacija apie juos bus persiunčiama į Google Analytics 4.

Mums reikės sukurti 2 tag: GA4 inicializavimui, e-komercijos duomenų rinkimui.

Sukuriame TAG Google Analytics inicializavimui: Spaudžiame NEW TAG

Sekančiame lange parenkame tipą – GA4 Configuration, laukelyje „Measurement ID“ įvedame GA4 ID (kurį gavome pirmajame žingsnyje, prasideda su „G-xxxxx“:),

Triggering parenkame „Initialization – All pages“, pvz. žemiau. Spaudžiame išsaugoti.

Sukuriame naują TAG – ekomercijos duomenų rinkimui.

Spaudžiame NEW TAG, tipą parenkame GA4 Event

Configuration TAG – parenkame iš sąrašo (anksčiau sukurtas) arba rankiniu budu įvedame GA4 ID (G-XXXX)

Event name – rašome {{Event}}

„More settings“ uždedame varnelę „Send Ecommerce data“

Kitame žingsnyje – sukonfiguruojame „Triggering“

Reikia sukurti naują „Trigerį“, kurio tipas „Custom Event“

„Event name“ laukelyje rašome view_item|view_item_list|select_item|add_to_cart|remove_from_cart|view_cart|begin_checkout|add_payment_info|add_shipping_info|purchase

Ir pažymime varnelę „Use regex matching“

Spaudžiame „Išsaugoti“, patogumui duodame pavadinimą „Custom Events - ecommerce“

Rezultatas turėtų atrodyti sekančiai:

Spaudžiame „Saugoti“, patogumui užvadiname „Google Analytics GA4 Event - ecommerce“

Atlikus visus veiksmus spaudžiame „Submit“, kad publikuoti visų TAG pakeitimus

Liko el.parduotuvės nustatymuose, „trečiųjų šalių integracijoje“ nurodyti GA4 ID ir GTM ID, kad viskas pradėtų veikti. Išsaugojus pakeitimus nepamirškite „išvalyti greitintuvą“.

Teisingo nurodytų parametrų pavyzdys (vietoj GTM-1111111111111) turi būti jūsų kodai:

Duomenis apie lankomumą turėtų atsirasti GA4 „real time“ po 30-60 minučių. Po pakeitimų 12-24 valandas statistika gali vėluoti.

Tuo atveju, jeigu po 1-2 dienos pardavimų apyvarta ir kiekis rodomi per GA4 – viskas padaryta gerai.

Instrukciją parengė mūsų partneris Michail Potapov iš MB „84 Sprendimai“. Esant poreikiui dėl Google Analytics migracijos ar dėl Google Ads paslaugų - kreipkitės tiesiogiai +370 631 11841 arba michail@84.lt

Papildoma informacija (pažengusiems vartotojams):

Geriausia praktika būtų naudoti vieną Tag managerį ir vieną GA4 visoms kalboms:

  • Jeigu einate į Variables > User-Defined Variables -> New
  • Pavadinkime kintamąjį, pavyzdžiui, UA - Tracking ID
  • Galite pasirinkti kintamojo tipą RegEx Table
  • Nustatykite Input Variable į {{Page Path}}
  • Ir nustatykite eilutes, kurių jums reikia, pagal šią seka:

Šablonas ^/en/.* ^/lv/.* ^/ee/.*

Rezultatas GA-2 GA-3 GA-4

Pažymėkite Ignore Case, ir atžymėkite Full Matches Only ir Enable Capture Groups... Advanced Settings nustatymuose.

Dabar pridėkite šį kintamąjį {{UA - Tracking ID}} prie Tags jūsų Universal Analytics po tracking ID GA-1.

Tai veiks kiekvienos kalbos stebėjimui.

Kai tai bus padaryta, aš tiesiog pridėsiu papildomą Universal Analytics po Žymos, kuris stebi visus puslapius su stebėjimo ID GA-1.

Dabar bus paleidžiamos dvi žymos, pvz., domain.com/en/, viena bendram domenui GA-1 ir viena atskiram domenui, šiame pavyzdyje GA-2.

Jeigu naudoti N tag managerių, tai tuos pačius scriptus (tag managerio veikimą) reikės konfigūruotis ir palaikyti N kartų taip pat per visas kalbas.

Jeigu naudoti N GA4 tai reikės visuose juose kurtis tuos pačius reportus ir pnš.

Kad to išvengti per Tag managerį gali konfigūruoti "User-Defined Variables", kuriame regexp'u ištraukiama kalba iš url'o ir paduodama į GA4 siunčiant event'us, o GA4 jau gali visus report`us filtruotis pagal tą kintamąjį - čia iš pricipo Tag managerio ir GA4 konfigūravimo klausimas ir fantazijos.

Tag manageryje galima skirtingom kalbom užkrauti skirtingą GA4. Nes galima prisidėti N skaičių "Google Analytics GA4 Configuration" ir juos krauti pagal skirtingus trigger`ius.

Tuomet reikia naudoti ne "All pages" triggerį:

O susikurti custom trigger`į kuris pvz.: pagal page'o url'o regexp'ą (pvz.: path pradžia su "/en") užkrauna GA4: